รายละเอียดประวัติ

มาลี น้อยไร่ภูมิ
30 ถ.ท่าหิน ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
0816498253
noyraiphoommalee@gmail.com
2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์